Volleybal

V

Volleybal is een van de populairste teamsporten in Nederland. Het wordt gespeeld door twee teams met ieder 6 spelers. Ieder team staat op zijn eigen helft van het veld, dat wordt gescheiden door een net. Het doel van het spel is om als team ervoor te zorgen dat je de bal op de grond krijgt van de helft van de tegenstander, binnen de uitgezette lijnen. Ook moet de bal over het net zijn gegaan en tussen de ‘antennes’ waar het net tussen gespannen is. Op het moment dat de tegenstander in balbezit is moet je ervoor zorgen dat zij de bal niet bij jullie op de grond krijgen. Wanneer een team de bal bij de tegenstander op de grond heeft weten te krijgen, krijgt dat team 1 punt. Je mag de bal maar 1 keer raken per keer dat je de bal speelt.

Het team dat als eerst bij de 25 punten is heeft de set gewonnen. Het team dat als eerst 3 sets heeft gewonnen wint het potje.

Om de basis en belangrijkste spelregels duidelijk te maken heb ik hieronder de belangrijkste spelregels opgesomd.

  1. Het is niet toegestaan de bal vaker dan 1 keer aan te raken. Uitzonderingen hierop zijn: het ontvangst van de eerste bal, dan is het toegestaan de bal 2 keer te raken zolang dit binnen één handeling gebeurd. Ook bij het blokken van de bal mag de bal vaker dan 1 keer worden geraakt.
  2. Elk team mag maximaal drie maal achter elkaar de bal spelen, een blok telt niet mee.
  3. De bal mag de antennes of andere objecten buiten het veld niet aanraken. Het net mag wel worden geraakt, het spel blijft dan gewoon doorgaan.
  4. Op het moment dat een team scoort, krijgt dat team in de volgende rally het recht van serveren.
  5. Het team dat mag serveren, roteert voor de service kloksgewijs 1 plaats.
  6. Tussen twee sets is een pauze van maximaal 3 minuten

Puntentelling

Bij volleybal wordt het Rally Point Systeem gehanteerd. Iedere rally eindigt in een punt voor een van beide teams. Wanneer een team 25 punten heeft wint dat team de set. Echter moet er wel 2 punten verschil zitten tussen beide teams. Wanneer het 24-25 staat wordt er door gespeeld tot een team 2 punten meer heeft.